Tervetuloa Muskakotiin

Muskakoti

Esittely

Muskakoti on tarkoitettu 9-17-vuotiaille sijaishuollon tarpeessa oleville tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja jälkihuollossa oleville 18-21 -vuotiaille nuorille. Lapsilla ja nuorilla voi olla psyykkistä oireilua, käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ja koulunkäyntiin tai opiskeluun liittyviä vaikeuksia.

Muskakoti on seitsemän paikkainen pieni ja kodinomainen erityistason laitoshoitoa tarjoava lastenkoti, jossa asuvat lapset ja nuoret tarvitsevat moniammatillista hoitoa- ja kasvatusta. Kasvatustyössämme korostuu psykiatrisen hoitotyön osaamisen lisäksi välittävän ja luottamuksellisen suhteen luominen lapseen tai nuoreen. Lasten ja nuorten koulunkäynti ja opiskelu ovat keskeinen osa arkea. Musakakodissa panostamme myös yhdessäoloon ja toiminnallisuuteen. Kannustamme lasten ja nuorten perheitä osallistumaan lapsen tai nuoren elämään ja tuemme vanhempia vanhemmuudessa. Muskakodilla on mahdollisuus ja halu tehdä jälkihuoltotyötä Muskakodista kotiutuville lapsille ja itsenäistyville nuorille, jotka tarvitsevat tukea kotiin palaamiseen, psyykkiseen vointiin, arjessa selviytymiseen ja elämänhallintaan.

Muskakodin yhteydessä on 18-23-vuotiaalle jälkihuollossa olevalle nuorelle omalla sisäänkäynnillä varustettu tukiasunto. Haluamme lasten ja nuorten kokevan, että kuljemme rinnalla, kunnes omat siivet kantavat.

Arki Muskakodissa

Muskakodissa tarjotaan lapselle turvallinen ja kodinomainen kasvuympäristö sekä selkeä ja säännöllinen arjen struktuuri, jossa otetaan huomioon hoidettavien lasten ikä ja kunkin lapsen yksilöllinen kehitystaso. Muskakodissa on säännöllinen päivärytmi ja ennakoitava arki, jotta lapsi voi kokea olonsa turvalliseksi. Lapsen arkea rytmittävät päiväohjelma, viikko-ohjelma sekä yhteiset toimintatavat (säännöt).

Ohjaajat ovat vahvasti läsnä ohjaamassa lapsen arkea. He vastaavat arjen sujumisesta, lasten perusturvallisuudesta sekä sääntöjen ja sopimusten kiinni pitämisen ohjaamisesta. Lapset ovat yksilöitä, joten Muskakodissa on sääntöjä, jotka koskettavat kaikkia ja yksilöllisiä sääntöjä, joissa huomioidaan lapsen ikä, kehitystaso ja muut erityistarpeet.

Perhetyö

Lapsen kuntouttamisessa huomioidaan lapsen perheen tarvitsema tuki. Omaohjaaja pitää tiiviisti yhteyttä lapsen vanhempiin sekä tukee ja kannustaa heitä vanhemmuudessa. Omaohjaaja tukee lapsen kotipäivien mahdollistumista ja onnistumista. Perhetyöntekijä tekee tarvittaessa ja sopimuksen mukaan tavoitteellista perhetyötä perheen kanssa.

Muskakodin työskentely perheen kanssa alkaa alkukartoituksella, jonka aikana perhetyöntekijä tapaa lapsen vanhempia yhdessä omaohjaajan kanssa. Alkukartoituksen arvioinnin mukaan jokaisen lapsen perheen kanssa tehdään tiiviin perheyhteistyön lisäksi tarpeen mukaan perhetyötä.

Tilat ja Ympäristö

Muskakoti sijaitsee Kankaanpäässä pientaloalueen reunalla vehreässä, puustoisessa ympäristössä, jossa palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Kiinteistö on vuonna 1992 rakennettu laadukas, omakotitalomainen asuntolarakennus, jossa on yhteensä 492m2. Tilat on remontoitu täysin toimintaa varten. Muskakodin yhteydessä samassa rakennuksessa on myös omalla sisäänkäynnillä varustettu 38m2 yksiö.

Pihapiirimme mahdollistaa monenlaista virike- ja harrastustoimintaa. Muskakodin vieressä on pelikenttä ja lisäksi Kankaanpäässä on monia erilaisia harrastus- ja vapaa-ajan vietto mahdollisuuksia.

Toiminta-ajatus

Kuljemme jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla välittäen ja luottamuksellista suhdetta rakentaen lapsessa ja nuoressa olevaan hyvään uskoen. Tavoitteenamme on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia hyvään omannäköiseen elämään. Lasten ja nuorten itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja vahvistetaan ja kehitetään, jotta hyvän elämän edellytykset mahdollistuvat.

Koulunkäynti

Muskakodin lapset käyvät peruskoulua Kankaanpään kaupungin koulutoimen alaisissa kouluissa. Kankaanpäästä löytyy myös toisen asteen opintojen oppilaitoksia laajasti. Lasten koulunkäyntiin sekä opiskeluun panostetaan ja pyritään siihen, että lapsi saa onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on, että lapsi suorittaa peruskoulun ja löytää itselleen sopivan opiskelupaikan. Muskakodissa tehdään tiivistä yhteystyötä lapsen opetuksen järjestäjän kanssa.