Tervetuloa Muskakotiin

Henkilökunta ja Osaaminen

Henkilökunta

Muskakodissa työskentelee yhdentoista työntekijän (kymmenen henkilötyövuotta hoito- ja kasvatustyössä) työryhmä, joka koostuu johtajasta, kasvatusjohtajasta, vastaavasta sairaanhoitajasta, viidestä ohjaajasta ja kahdesta yöhoitajasta. Muskakodin hallinnossa työskentelee palveluntuottajat (yksi henkilötyövuosi).   

Osaaminen

Muskakodin psykiatrinen erityisosaaminen perustuu moniammatillisen henkilökunnan vankkaan lastensuojelutyön osaamiseen ja säännölliseen kouluttautumiseen psyykkisesti oireilevien lasten kuntoutumisen tukemiseksi. Henkilökunnalla on tietoa ja taitoa tunnistaa lapsen psyykkiset oireet ja tukea lapsen kuntoutusta lapsen yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Henkilökunnalla on halua ja taitoa tehdä tiivistä yhteistyötä mahdollisesti muiden lasta hoitavien tahojen kanssa. Muskakodin hoitotyöstä vastaa vastaava sairaanhoitaja.