Tervetuloa Muskakotiin

Arvot

Lapsilähtöisyys

Kaiken toiminnan keskiössä on lapsi tarpeineen. Jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti ja lapsi on aidosti osallinen yhteisön jäsen. Jokainen lapsi on hyvä ja arvokas.

Perhekeskeisyys

Lapsen vanhempia ja läheisiä arvostetaan lapsen tärkeinä ihmissuhteina. Lapsen vanhempia ja läheisiä tuetaan osallistumaan lapsen kuntoutukseen heidän voimavarojensa mukaisesti.

Työtyytyväisyys

Henkilökunnan osaamisessa ja voimavarojen suuntaamisessa keskitytään lastenkodin perustehtävään ja arvoihin. Henkilökunta nähdään tärkeimpänä voimavarana ja työhyvinvointiin panostaminen on keskeinen osa toimintaa.